Bestelinformatie


SpeelBoek, kinderboekwinkel én speelgoedwinkel
SpeelBoek is behalve (kinder)boekwinkel ook een speelgoedwinkel. Deze site bevat dan ook artikelen uit beide assortimenten. Wij hopen dat een eventuele bestelling en de daarop volgende levering aan de verwachtingen voldoet. SpeelBoek heeft behalve deze webwinkel al negentien jaar een winkel in Amersfoort waar service en advies hoog in het vaandel staan. www.speelboek.nl is dus geen anonieme site, maar is gekoppeld aan een bedrijf waarin wij al jarenlang ons uiterste best doen de klant van dienst te zijn. Wij vertrouwen erop dat een eventuele levering goed bij u wordt afgeleverd. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn of mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact met ons op via klantenservice@speelboek.nl


Bestel gemakkelijk al uw boeken via www.speelboek.nl !

Boeken: naast de 7000 kinderboeken die wij in de winkel op voorraad hebben, is via deze site het gehele Nederlandse assortiment leverbaar via het Centraal Boekhuis. Dus ook boeken voor volwassenen (zie "overig" bij boeken). Daarnaast leveren wij via het Centraal Boekhuis ook een vrij groot buitenlands (voornamelijk Engels) assortiment. Bij ieder boek kunt u zien wat de voorraad in de winkel is, zodat u er ook voor kunt kiezen het boek in de winkel op te halen. Als u daar niet voor kiest wordt het verzonden via het Centraal Boekhuis, zoals bij de meeste boekenwebwinkels het geval is. Daarbij geldt als het boek leverbaar is: op werkdagen (ma-vr) voor 23:00 uur besteld, dan hebt u het boek in principe de volgende dag in huis. Deze informatie kunt u vinden bij het betreffende artikel.
Speelgoed: het speelgoed komt bij ruim honderd verschillende leveranciers vandaan. Wij leveren in principe al het speelgoed op deze site vanuit onze eigen voorraad. Daarom hebben wij er voor gekozen op de site alleen speelgoed te laten zien dat in de winkel op voorraad is of snel geleverd kan worden. Ook daar hebt u de keus om het artikel in de winkel op te komen halen, dus zonder verzendkosten. Bij de informatie over het betreffende artikel vindt u ook de levertijden. Wij verzenden waar mogelijk per fietskoerier.

Bij een bestelling van een combinatie van producten met verschillende levertijden geld in principe de langste levertijd.

Verzendkosten
Boekenlevering tot 20 euro                            €  1,95
Boekenlevering boven de 20 euro                   gratis
Speelgoedlevering tot 50 euro                        €  5,95
Speelgoedlevering boven de 50 euro               gratis
Bij een combinatie van boeken en speelgoed gelden de tarieven van een speelgoedlevering.

Betaalwijze:iDEAL én digitale Boekenbon
Wanneer u het product thuisbezorgd wilt hebben kunt u betalen via uw eigen bankrekening met iDEAL. Bovendien is het mogelijk om op deze site te betalen met de digitale boekenbon en de digitale VVV-bon (dus niet met de papieren versie). U kunt er ook voor kiezen om het product op te halen in de winkel en daar af te rekenen met pin of contant. Daar worden ook papieren boekenbonnen en papieren VVV bon / Iris chequegeaccepteerd. En uiteraard de SpeelBoekenbon, onze eigen kadobon.

Bestellen voor het onderwijs - bibliotheken - kinderopvang
Wanneer u een grotere order geleverd wilt krijgen met de daarvoor geldende onderwijs-bibliotheek korting, dan kan dat alleen worden geleverd vanuit de winkel. Graag ontvangen wij u in de winkel om u goed te kunnen adviseren. Wanneer u niet zelf langs wilt of kunt komen, bel (033-4651815) of mail (info@speelboek.nl) ons dan met uw vragen en/of bestelllingen.

Bestellen vanuit het buitenland:
Betaalwijze en verzendkosten zijn afgestemd op leveringen binnen Nederland. Wanneer u vanuit het buitenland iets geleverd wilt hebben kunt u een mailtje sturen naar klantenservice@speelboek.nl met de gegevens van het artikel waarin u geïnteresseerd bent plus de adresgegevens waarnaar het product verzonden moet worden. Wij kijken of dit mogelijk is en sturen u een offerte voor de verzendkosten. Wanneer u akkoord gaat met de offerte vragen wij u het totaalbedrag naar ons over te maken, waarna wij de bestelling naar u verzenden.

Ons bezoekadres is:
SpeelBoek, Krommestraat 24-26, 3811 CC Amersfoort
tel. 033 - 465 18 15, email: info@speelboek.nl
KvK Eemland 31041465, BTW nummer NL801.948.940.B.01

Disclaimer en algemene voorwaarden
Deze website is eigendom van de SpeelBoek v.o.f. te Amersfoort

SpeelBoek v.o.f. streeft ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken via deze site, maar verstrekt geen garanties voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie is uitsluitend indicatief bedoeld en is aan wijziging onderhevig. SpeelBoek v.o.f. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie van deze site. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. SpeelBoek v.o.f. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door SpeelBoek v.o.f. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen door of die verwijzen naar de site van SpeelBoek v.o.f..

VEEL GESTELDE VRAGEN:
Waar kan ik terecht met vragen of klachten?
-Wanneer u het boek opgehaald hebt in de winkel of heeft laten thuisbezorgen dan kunt u via een e-mail sturen naar klantenservice@speelboek.nl u kunt ons bellen op 033 - 465 18 15.

Terugsturen van producten die thuis geleverd zijn
a. Het product is beschadigd of komt niet overeen met de bestelling.
-De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij ‘SpeelBoek’ daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van dit termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
-Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ‘SpeelBoek’ de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.
-De kosten voor retourzending (met toestemming) zijn in dat geval gratis. U kunt uw goederen, inclusief de factuur/pakbon, terugsturen volgens onze aanwijzingen. Schrijf op de factuur/pakbon en de reden van de retour.
Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, ontvangt u een e-mail van ons; dit kan enige tijd duren. We laten u dan weten of uw product wordt vervangen, of dat uw betaald bedrag wordt teruggestort op uw rekening.

b. Het product is niet beschadigd maar u wilt het terug sturen.
-Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan ‘SpeelBoek’ terug te sturen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
-Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, ontvangt u een e-mail van ons met informatie over de  afhandeling van deze retourzending en de retourbetaling; dit kan maximaal 14 dagen duren.

Let op: digitale producten (E-boeken) kunnen niet worden geretourneerd en omgeruild. U ontvangt nl. een link en geen fysiek product, waardoor controle op eventueel gebruik niet meer mogelijk is. Wanneer er iets aan de link zou mankeren is reclamatie uiteraard wel van toepassing.

Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?
Wij respecteren de privacy van al onze gebruikers en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft, met zorg wordt behandeld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit nodig is om de bezorging c.q. verwerking van uw bestelling te garanderen. Bijvoorbeeld aan het Centraal Boekhuis, PostNL en/of de Fietskoerier, of daaraan gelieerde partijen, die zorgen dat u uw pakje op de juiste tijd en op de juiste plek kunt ontvangen.
Wanneer u hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen gebruiken we de gegevens ook voor toezending daarvan. Wij sturen echter nooit ongevraagd een nieuwsbrief of informatie toe.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

Voor leveringen via deze site zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

 • Artikel 1 Algemeen
  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en ‘SpeelBoek’ gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 2 Definities
  In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ‘SpeelBoek’ opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.
 • Artikel 3 Prijs
  a. De prijzen van alle boeken die via deze site kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), de prijzen van speelgoed zijn inclusief 21 procent BTW, tenzij anders is vermeld.
  b. De prijzen van goederen die op deze site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
  c. ‘SpeelBoek’ is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken, die in de krant aangeboden worden, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.
 • Artikel 4. Levering
  a. De door ‘SpeelBoek’ opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. SpeelBoek doet haar uiterste best u van afwijkende levertijden op de hoogte te houden.
  b. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland. Voor het buitenland moet altijd eerst worden overlegd.
  c. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
 • Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
  a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij ‘SpeelBoek’ daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ‘SpeelBoek’ de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan ‘SpeelBoek’ te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Let op: digitale producten (E-boeken) kunnen niet worden geretourneerd en omgeruild. U ontvangt nl. een link en geen fysiek product, waardoor controle op eventueel gebruik niet meer mogelijk is. Wanneer er iets aan de link zou mankeren is reclamatie uiteraard wel van toepassing.
 • Artikel 6 Betaling
  a. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  b. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door ‘SpeelBoek’ aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens ‘SpeelBoek’ in gebreke.

  c. ‘SpeelBoek’ heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
  c. Indien ‘SpeelBoek’ na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
  d. Indien ‘SpeelBoek’ haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van ‘SpeelBoek’.
  e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
  f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht, tenzij anders is vermeld.
 • Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
  De door ’SpeelBoek’ geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van ‘SpeelBoek’ volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
 • Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door ‘SpeelBoek’ geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. ‘SpeelBoek’ garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • Artikel 9. Communicatie
  Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ‘SpeelBoek’, dan wel tussen ‘SpeelBoek’ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ‘SpeelBoek’ is ‘SpeelBoek’ niet aansprakelijk.
 • Artikel 10. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ‘SpeelBoek’ ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat ‘SpeelBoek’ gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
  Wanneer door ‘SpeelBoek’ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ‘SpeelBoek’ deze voorwaarden soepel toepast.
 • Artikel 12
  Op overeenkomsten gesloten tussen ‘SpeelBoek’ en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.